Berichten

Berichten uit 2012 weergeven

Hoe wil ik veranderen?

Wat verwacht je van mij?

2013

Vandaag

Carpe Diem

Familie

Bedenk dat je kijk op de wereld een afspiegeling is van je bewustzijnstoestand

Optreden vanuit inzicht in wat nodig is, heeft meer effect dan optreden vanuit negativiteit

Leef simpel, denk anders en voel anders

Mijn kracht

Big Brother is watching you

Alles wat je mee maakt, brengt je rijker naar je bestemming

Rust en regelmaat in huis

Mijn energie

Loslaten

Persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme

De wereld is mooier met mij

Verbinding

Verandering